VİZYON

  • Ülkemizin enerji konusuna büyük ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle yapması gereken çok işlerin olduğu bir gerçektir. Bu bakımdan, çevreye saygılı, toplum çıkarlarını gözeten, çevreyi kirleten organik atıkların biyogaz tesisinde değerlendirilmesiyle elektrik ve organik gübre üretimi de yaparak ekonomiye geri kazandırmak ve bu alanda Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının minimize edilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması için yatırımların sayısını arttırmak ve bu hedeflere ulaşmak için, kaliteden asla ödün vermemektir.