MİSYON

Enerji açığı sorununun çözümü yolunda devletimize destek vermek amacıyla, alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi, hayvansal ve bitkisel üretimde modern teknolojileri kullanarak, ekolojik ve ekonomik olarak sürdürülebilir işletmecilik sistemini hayata geçirerek bu sayede Ülke ekonomisine katma değeri yüksek katkı sağlamak ve hedeflediğimiz değerlere ulaşmak için topluma karşı olan sorumluluklarımızdan, etik değer ve prensiplerimizden ödün vermeden, lider olarak ilerlemektir...