İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

  As Koç insan kaynakları politikası, adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları bulduğu, her bir çalışanın değer yaratarak As Koç Enerji'nin geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü, yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen, şirket ruhunu yansıtan, şirket bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedefler.

 

  Bu hedef doğrultusunda en değerli yetenekleri cezbetmek, geliştirmek ve muhafaza etmek için üç ana başlıkta global insan kaynakları politikalarına uygun, adil, şeffaf ve birbiriyle entegre olmuş uygulamalar benimser ve geliştirir. Bu sayede tercih edilen işveren olma ve en iyi iş yeri olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemeyi amaçlar. As Koç Enerji'de insan kaynakları; tüm birimlerle stratejik iş ortağı yaklaşımıyla çalışan, şirket ve çalışan ihtiyaçlarını sürekli analiz eden, sağduyulu, uzlaşmacı, iletişim gücü yüksek, değer yaratan ve değişen şartlara hızla adaptasyon sağlayan, eşitlik ve dürüstlük ilkelerine göre hareket eden bir yönetim anlayışını benimser.