BİYOGAZ

Son yıllarda artan dünya nüfusu, bu nüfusun gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için artan tarımsal faaliyetler ve sanayi üretimi nedeniyle ortaya çıkan atık miktarında da artışlar meydana gelmiştir. Atıkların kontrolsüz bir şekilde depolanması, yer altı suyuna sızmaları, hastalık ve patojenlerin ve diğer zararlıların gelişeceği bir ortam oluşturmaları ve sera gazlarının çıkışına neden olmak yoluyla çevreye ve insan sağlığına zarar vermektedir. Bunun yerine önemli sorunlara neden olan bu atıklar, mikroorganizmalar vasıtasıyla kompost ya da biyogaz a dönüştürülerek, çöp olmaktan ziyade daha çok ekonomik katma değer oluşturabilecek bir ham madde olarak değerlendirilebilir. Atıkların bu şekilde değerlendirilmesi, ülkemizdeki mevcut enerji açığının kapatılmasına, arazilere uygulanan gübre ihtiyacında dışarı bağımlılığın azalmasında, yoğun tarımsal faaliyetler sonucunda toprakların azalan verimlilik potansiyelin artırılmasında ve çevre kirliliğinin azaltılmasında katkılar sağlayacaktır.

ÖZELLİKLERİ

*Bitkisel ve hayvansal organik atıkların, anaerobik (havasız) ortamda fermantasyonuna dayalı, enerji değeri yüksek, yanıcı bir gaz karışımıdır.
*İçerdiği, 55-60% oranında metan gazı ile, Doğalgaza alternatiftir.
*Doğrudan yakarak ısı enerjisi elde edileceği gibi, CHP (CombinedHeatPower) motorlarda yakıt olarak kullanılarak Elektrik ve Isı Enerjisi bir arada üretim gerçekleştirilebilir.
*Biyogaz, her türlü organik ve atık maddelerin veya üretilen enerji bitkilerinin anaerobik (havasız) ortamda belli sıcaklıkta fermantasyona uğraması sonucunda açığa çıkan, bünyesinde, CH4, CO2, H20, O2, H2S, N2, NH3, CO gazlarının olduğu gaz karışımıdır.
*Fermantasyona tabi olan organik atık, prosesin sonunda, çok değerli organik gübre olarak tarımsal üretimde ve toprak ıslahında kullanılabilmektedir.
*Çevre dostudur
*Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır
*Son ürünü organik açıdan zengin gübredir
*Az maliyetli atık yönetimi imkanı sağlar
*Kırsal kesimin gelişmesine olanak sağlar
*Sera gazlarının salınımını azaltır
*Endüstriyel gelişimle birlikte yeni istihdam alanları yaratır.