BİYOGAZ

  Günümüzün en büyük sorunlarından birisi hiç şüphesiz çevre kirliliğidir. Enerji ithalinin maliyetinin artması, çevresel kirliliğinin olumsuz etkileri yenilenebilir enerji kaynaklarından biyoenerji ve biyo yakıtların gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamıştır.

Son yıllarda artan dünya nüfusu, bu nüfusun gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için artan tarımsal faaliyetler ve sanayi üretimi nedeniyle ortaya çıkan atık miktarında da artışlar meydana gelmiştir. Atıkların kontrolsüz bir şekilde depolanması, yer altı suyuna sızmaları, hastalık ve patojenlerin ve diğer zararlıların gelişeceği bir ortam oluşturmaları ve sera gazlarının çıkışına neden olmak yoluyla çevreye ve insan sağlığına zarar vermektedir. Bunun yerine önemli sorunlara neden olan bu atıklar, mikroorganizmalar vasıtasıyla kompost ya da biyogaza dönüştürülerek, çöp olmaktan ziyade daha çok ekonomik katma değer oluşturabilecek bir ham madde olarak değerlendirilebilir. Atıkların bu şekilde değerlendirilmesi, ülkemizdeki mevcut enerji açığının kapatılmasına, arazilere uygulanan gübre ihtiyacında dışarı bağımlılığın azalmasında, yoğun tarımsal faaliyetler sonucunda toprakların azalan verimlilik potansiyelin artırılmasında ve çevre kirliliğinin azaltılmasında katkılar sağlayacaktır. Biyogazın özelliklerine  ve avantajlarına gelecek olursak aşağıda ki sıralayabiliriz; 

 

 • Bitkisel ve hayvansal organik atıkların, anaerobik (havasız) ortamda fermantasyonuna dayalı, enerji değeri yüksek, yanıcı bir gaz karışımıdır.
 • İçerdiği, 55-60% oranında metan gazı ile, Doğalgaza alternatiftir.
 • Doğrudan yakarak ısı enerjisi elde edileceği gibi, CHP (CombinedHeatPower) motorlarda yakıt olarak kullanılarak elektrik ve ısı enerjisi bir arada üretim gerçekleştirilebilir.
 • Biyogaz, her türlü organik ve atık maddelerin veya üretilen enerji bitkilerinin anaerobik (havasız) ortamda belli sıcaklıkta fermantasyona uğraması sonucunda açığa çıkan, bünyesinde, CH4, CO2, H20, O2, H2S, N2, NH3, CO gazlarının olduğu gaz karışımıdır.
 • Fermantasyona tabi olan organik atık, prosesin sonunda, çok değerli organik gübre olarak tarımsal üretimde ve toprak ıslahında kullanılabilmektedir.
 • Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.
 • Son ürünü organik açıdan zengin gübredir.
 • Az maliyetli atık yönetimi imkanı sağlar.
 • Kırsal kesimin gelişmesine olanak sağlar.
 • Sera gazlarının salınımını azaltır.
 • Endüstriyel gelişimle birlikte yeni istihdam alanları yaratır.
 • Enerji ithalatının azalmasını sağlar. Bu sayede dış ticaret açığı azalır.
 • Küresel ısınmaya sebep olan metan gazının kapalı sistem içerisinde tutulmasını sağlar ve daha da fazlasını üreterek faydalı hale getirir.
 • Üretilmesiyle beraber organik gübre üretimi de sağlanmış olur; böylece yapay/kimyasal ve ticari gübrelere olan ihtiyaç azalır.