As Koç Enerji Biyogaz Tesisi

  • As Koç Enerji yenilenebilir enerji üretiminde yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve mevcut teknolojilerin iyileştirilerek daha verimli hale getirilmesi konularına öncelik veren bir mühendislik ve yatırım firmasıdır. Enerji açığı sorununun çözümü yolunda devletimize destek vermek amacıyla, alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi, hayvansal ve bitkisel üretimde modern teknolojileri kullanarak ülke ekonomisine katma değeri yüksek katkı sağlamaktır. 

  • image